Showing all 5 results

Daikin FTXB25C

daikinKlima ure?aj sa inverterom, proizveden u Evropi, sa modernim, ravnim prednjim panelom koji se uklapa u svaki ambijent. Imperativ u?tede elektri?ne energije ogleda se u mogu?nosti rada i u ekonomi?nom re?imu, kao i u?tedi energije u stanju pripravnosti. Unutra?nja jedinica opremljena je fotokataliti?kim apatit filterom koji uklanja ?estice pra?ine iz vazduha i obezbe?uje kontinuirani protok ?istog vazduha.

 

 

Daikin FTXB35C/RXB35C

daikinKlima ure?aj sa inverterom, proizveden u Evropi, sa modernim, ravnim prednjim panelom koji se uklapa u svaki ambijent. Imperativ u?tede elektri?ne energije ogleda se u mogu?nosti rada i u ekonomi?nom re?imu, kao i u?tedi energije u stanju pripravnosti. Unutra?nja jedinica opremljena je fotokataliti?kim apatit filterom koji uklanja ?estice pra?ine iz vazduha i obezbe?uje kontinuirani protok ?istog vazduha.

 

Daikin FTXB50C/RXB50C

daikinKlima ure?aj sa inverterom, sa modernim, ravnim prednjim panelom koji se uklapa u svaki ambijent. Imperativ u?tede elektri?ne energije ogleda se u mogu?nosti rada i u ekonomi?nom re?imu, kao i u?tedi energije u stanju pripravnosti. Unutra?nja jedinica opremljena je fotokataliti?kim apatit filterom koji uklanja ?estice pra?ine iz vazduha i obezbe?uje kontinuirani protok ?istog vazduha.

 

 

Daikin FTXB60C/RXB60C

daikin

Klima ure?aj sa inverterom, sa modernim, ravnim prednjim panelom koji se uklapa u svaki ambijent. Imperativ u?tede elektri?ne energije ogleda se u mogu?nosti rada i u ekonomi?nom re?imu, kao i u?tedi energije u stanju pripravnosti. Unutra?nja jedinica opremljena je fotokataliti?kim apatit filterom koji uklanja ?estice pra?ine iz vazduha i obezbe?uje kontinuirani protok ?istog vazduha.