Showing the single result

MSMABU-12HRDN1-QRD0GW

Midea klima ure?aj inverter

MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (MA1)

 

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Super Cool (ili Turbo), funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A++/A+ uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by), ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati rada, kao i GEAR funkciju kojom je mogu?e ograni?iti maksimalno optere?enje kompresora a samim tim i potro?nju energije.