Showing all 4 results

Midea klima inverter MB-09N8D6

Serija MISSION

Prvi model klime iz serije Mission sa R32 gasom, koji je na na?e tr?i?te stigao u 2019. godini, ima oko 10% vi?u energetsku efikasnost od prethodnog modela sa R410A gasom. Novi R32 freon ima trenutno najni?i nivo potencijal globalnog zagrevanja, ekolo?ki je prihvatljiviji i omogu?ava ve?i kapacitet hla?enja. ?U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by), ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati, kao i GEAR funkciju kojom mo?ete upravljati maksimalnim optere?enjem kompresora a samim tim i kapacitetom ure?aja. Maksimalan komfor u prostoru i preciznost u radu obezbe?uje Follow Me funkcija koja upravlja radom ure?aja na bazi temperature prostora u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Ugla?en i elegantni dizajn unutra?nje jedinice zakrivljenih linija, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.

Ure?aj se isporu?uje Wi-Fi ready i omogu?ava naknadno dodavanje WiFi kontrolera za nadzor i kontrolu ure?aja putem aplikacije na pametnom telefonu.

Midea klima inverter MB-12N8D6

Serija MISSION

Druga generacija Mission klima ure?aja sa inverterom, elegantna i sofisticirana, o?arava jednostavno??u linija i bezvremenim dizajnom. Zahvaljuju?i naprednoj tehnologiji u?ivajte u savr?enoj harmoniji u va?em domu. Novi, ekolo?ki jo? prihvatljiviji rashladni medijum, R32, daje mogu?nost rada ure?aja i pri ekstremnim temperaturama: +50’C u re?imu hla?enja ali i -25’C u re?imu grejanja.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by) kao i ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati. Funkcija daljinskog upravlja?a, Follow Me, usagla?ava rad klima ure?aja sa temperaturom ambijenta u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Moderan i minimalisti?ki, stilizovani dizajn unutra?nje jedinice, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.

 

Midea klima inverter MB-18N1D0

Serija MISSION

Druga generacija Mission klima ure?aja sa inverterom, elegantna i sofisticirana, o?arava jednostavno??u linija i bezvremenim dizajnom. Zahvaljuju?i naprednoj tehnologiji u?ivajte u savr?enoj harmoniji u va?em domu. Novi, ekolo?ki jo? prihvatljiviji rashladni medijum, R32, daje mogu?nost rada ure?aja i pri ekstremnim temperaturama: +50’C u re?imu hla?enja ali i -25’C u re?imu grejanja.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by) kao i ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati. Funkcija daljinskog upravlja?a, Follow Me, usagla?ava rad klima ure?aja sa temperaturom ambijenta u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Moderan i minimalisti?ki, stilizovani dizajn unutra?nje jedinice, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.

 

Midea klima inverter MB-24N8D0

Serija MISSION

Druga generacija Mission klima ure?aja sa inverterom, elegantna i sofisticirana, o?arava jednostavno??u linija i bezvremenim dizajnom. Zahvaljuju?i naprednoj tehnologiji u?ivajte u savr?enoj harmoniji u va?em domu. Novi, ekolo?ki jo? prihvatljiviji rashladni medijum, R32, daje mogu?nost rada ure?aja i pri ekstremnim temperaturama: +50’C u re?imu hla?enja ali i -25’C u re?imu grejanja.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by) kao i ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati. Funkcija daljinskog upravlja?a, Follow Me, usagla?ava rad klima ure?aja sa temperaturom ambijenta u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Moderan i minimalisti?ki, stilizovani dizajn unutra?nje jedinice, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.