Showing the single result

MSMTAU-12HRFN8-QRDGW

 • Skriveni displej
 • Brzo hla?enje/grejanje
 • Nizak nivo buke od 18db
 • Pode?avanje brzine ventilatora od 1% do turbo brzine od 100%
 • “Coanda Effect” ? ravnomerno spu?tanje hladnog vazduha od plafona do poda
 • Inovativni raspr?iva? vazduha sa hiljade sitnih rupa ?ini protok vazduha jo? prijatniji
 • Sna?no hla?enje ?ak i na +60?C spoljne temperature
 • Detekcija nivoa vlage
 • Svetlosni senzor koji detektuje uga?eno svetlo u prostoriji i postepeno smanjuje ja?inu svetlosti na displeju ?ime dolazi do ve?e u?tede energije
 • Autorestart
 • Precizno pode?avanje temperature
 • Eco R32 gas