Showing all 5 results

Midea klima MSMA-09HRN1

Serija Blanc
Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Turbo, funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A/A, uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.
Komfornom i tihom okru?enju doprinose i funkcije: “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum, kao i “Silence” koja smanjuje brzinu ventilatora unutra?nje jedinice a samim tim i njenu buku.
Ure?aj je opremljen i:
– filterom za pra?inu velike gustine i
– hladnim katalizatorskim filterom (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise),
– Follow me funkcijom (usagla?avanje rada ure?aja sa lokalnom temperaturom na mestu na kojem se nalazi daljinski upravlja?)
– funkcijom “Spavanje”,
– Auto restartom,
– 24-?asovni tajmerom,
– funkcijom registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj) kao i
– mogu?no??u odr?avanja temperature od 8?C u prostoriji, tokom zime, u cilju spre?avanja zamrzavanja instalacija,
– samodijagnostikom i automatskom za?titom.

Midea klima MSMA-12HRN1

Serija BLANC

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Turbo, funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A/A, uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

Komfornom i tihom okru?enju doprinose i funkcije: “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum, kao i “Silence” koja smanjuje brzinu ventilatora unutra?nje jedinice a samim tim i njenu buku.

Ure?aj je opremljen i:

– filterom za pra?inu velike gustine i

– hladnim katalizatorskim filterom (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise),

– Follow me funkcijom (usagla?avanje rada ure?aja sa lokalnom temperaturom na mestu na kojem se nalazi daljinski upravlja?),

– funkcijom “Spavanje”,

– Auto restartom,

– 24-?asovni tajmerom,

– funkcijom registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj) kao i

– mogu?no??u odr?avanja temperature od 8?C u prostoriji, tokom zime, u cilju spre?avanja zamrzavanja instalacija,

– samodijagnostikom i automatskom za?titom.

Midea klima MSMA-18HRN1

Serija Blanc

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Turbo, funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A/A, uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

Komfornom i tihom okru?enju doprinose i funkcije: “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum, kao i “Silence” koja smanjuje brzinu ventilatora unutra?nje jedinice a samim tim i njenu buku.

Ure?aj je opremljen i:

– filterom za pra?inu velike gustine i

– hladnim katalizatorskim filterom (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise),

– Follow me funkcijom (usagla?avanje rada ure?aja sa lokalnom temperaturom na mestu na kojem se nalazi daljinski upravlja?),

– funkcijom “Spavanje”,

– Auto restartom,

– 24-?asovni tajmerom,

– funkcijom registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj) kao i

– mogu?no??u odr?avanja temperature od 8?C u prostoriji, tokom zime, u cilju spre?avanja zamrzavanja instalacija,

Midea klima MSMA-24HRN1

??Serija BLANC

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Turbo, funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A/A, uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

Komfornom i tihom okru?enju doprinose i funkcije: “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum, kao i “Silence” koja smanjuje brzinu ventilatora unutra?nje jedinice a samim tim i njenu buku.

Ure?aj je opremljen i:

– filterom za pra?inu velike gustine i

– hladnim katalizatorskim filterom (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise),

– Follow me funkcijom (usagla?avanje rada ure?aja sa lokalnom temperaturom na mestu na kojem se nalazi daljinski upravlja?),

– funkcijom “Spavanje”,

– Auto restartom,

– 24-?asovni tajmerom,

– funkcijom registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj) kao i

– mogu?no??u odr?avanja temperature od 8?C u prostoriji, tokom zime, u cilju spre?avanja zamrzavanja instalacija,

– samodijagnostikom i automatskom za?titom.

MSMAB-12HRN1-QC2 (MA2)

Serija Blanc

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Super Cool, funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A/A uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

Ure?aj ima funkcije:

– registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj),

– temperaturne kompenzacije (pretpostavlja razliku u temperaturi u udaljenijim delovima prostorije i koriguje rad u skladu sa tim), kao i

– odr?avanje temperature od 8?C u prostoriji, tokom zime, u cilju spre?avanja zamrzavanja instalacija.

U re?imu grejanja aktivna je i funkcija protiv hladnog izduvavanja, ?ime se odr?ava komfor u upotrebi ure?aja u dogrevanju prostorija. Komfornom i tihom okru?enju doprinosi i funkcija “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum.

– Filter (mre?ica) za pra?inu velike gustine

– Hladni katalizatorski filter (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise)

– Detektor gubitka freona

– Samodijagnostika i automatska za?tita

– Auto restart

– 24-?asovni tajmer