Showing all 2 results

MPPD 09HRN1 QB6

Portabl klima ure?aj energetske klase A, kao radni medijum koristi ekolo?ki R410A freon. Ure?aj je proizveden sa novom tehnologijom samoispravanja kondenzata ?ime je van upotrebe stavljena posuda za sakupljanje kondenzata, koju je potrebno ?esto prazniti. Re?im grejanja nije prioritetan ali se ostvaruje principom toplotne pumpe. Klima ure?aj je opremljen i naprednim sistemom samodijagnostike i automatske za?tite.

Pored navedenih, ure?aj je opremljen i slede?im funkcijama:

 • Tasteri za upravljanje na samom ure?aju + be?i?ni daljinski upravlja?
 • Automatsko kretanje krilaca (SWING)
 • Tajmer
 • Auto restart
 • No?ni re?im
 • Rotiraju?i to?ki?i za lak?e pozicioniranje
 • Fleksibilni set za instalaciju
 • Samoispariva?ki sistem

MPPD 12HRN1 QB6(J1)

Portabl klima ure?aj energetske klase A, kao radni medijum koristi ekolo?ki R410A freon. Ure?aj je proizveden sa novom tehnologijom samoispravanja kondenzata ?ime je van upotrebe stavljena posuda za sakupljanje kondenzata, koju je potrebno ?esto prazniti. Re?im grejanja nije prioritetan ali se ostvaruje principom toplotne pumpe. Klima ure?aj je opremljen i naprednim sistemom samodijagnostike i automatske za?tite.

Pored navedenih, ure?aj je opremljen i slede?im funkcijama:

 • Tasteri za upravljanje na samom ure?aju + be?i?ni daljinski upravlja?
 • Automatsko kretanje krilaca (SWING)
 • Tajmer
 • Auto restart
 • No?ni re?im
 • Rotiraju?i to?ki?i za lak?e pozicioniranje
 • Fleksibilni set za instalaciju
 • Samoispariva?ki sistem