Daikin Emura

Description

Tehni?ke karakteristike

FTXG-LS

 • Daikin klima inverter FTXG35LS
 • Energetski razred: A++
 • Kapacitet: hla?enja: 12000 BTU / 3.5kW
 • Kapacitet grejanja: 15355 BTU / 4.5 kW
 • Brzina protoka vazduha: Visok/Nom./Nizak/Ne?ujan rad 10.9/7.8/4.8/2.9 m3/h
 • Nivo buke (Low/Med/High): 20/34/45 dB
 • Posebne karakteristike:
 • Turbo re?im
 • Filter od titanijum apatita
 • 24h tajmer uklju?enja i tajmer isklju?enja
 • Auto restart opcija
 • Radni medijum R410A
 • Online kontroler (opcija)
 • Tihi re?im rada unutra?nje i spolja?nje jedinice
 • Aluminijumski deo prednje plo?e unutra?nje jedinice mo?e da se zagreje, kako klasi?ni radijator i time jo? vi?e poja?a ose?aj komfora u hladnim danima
 • SEER: 7.0
 • Inteligentno oko za vi?e podru?ja
 • 3D protok vazduha
 • Econo re?im ? omogu?uje ograni?enje maksimalne potro?nje klima ure?aja
 • Efektna me?avina rafiniranog dizajna i tehni?kog savr?enstva