MIdea MPN1-12ERN1

– Veoma prakti?an klima ure?aj koji se mo?e preme?tati iz prostorije u prostoriju a uz to se mo?e u?tedeti novac jer za ovaj ure?aj nije potrebna monta?a.

Description

? Portabl klima ure?aj Midea MPN1-12ERN1
? Kapacitet klima ure?aja: 12000 BTU
? Potro?nja pri maksimalnom optere?enju: 1800 W
? Radni medijum: Eko gas R410A
? Protok vazduha: ni?a/srednja/najve?a (brzina ventilatora): 440/470/500 m?/h
? Posebne karakteristike:
? Auto restart opcija
? No?ni re?im rada
? ON/OFF timer
? Daljinsko upravljanje
? Dimenzije: ?xVxD=(490x812x398)mm
? Te?ina: 35 kg
? Garantni rok: 2 godine