Midea MS11P1U-12HRFN1

Klima ure?aj sa inverterom proizveden u saglasnosti sa normativima Evropske unije o energetskoj efikasnosti ? ima visoke vrednosti sezonske energetske efikasnosti u re?imima hla?enja i grejanja, malu potro?nju u stand-by re?imu (1W) i funkciju registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje uredjaj radi za?tite kompresora).

Unutra?nja jedinica je prefinjenog dizajna sa modernim metalnim panelom ra?enim u dezenu titanijumske ?ice. Ure?aj kombinuje vertikalno i horizontalno automatsko pokretanje krilaca kako bi se obezbedila ravnomerna distribucija vazduha u prostoriji, tzv. 3-dimenzionalni protok vazduha. Premier inverteri razvrstani su u kategoriju 3D DC invertera ? svi motori u ure?aju (kompresor i motori ventilatora i unutra?nje i spoljne jedinice) su inverterskog tipa.

Description

Karakteristike:

 • 3D DC inverter
 • Detektor gubitka frona
 • Prefinjeni dizajn unutra?nje jedinice
 • 3-dimenzionalni protok vazduha
 • Hladni katalizatorski filter (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise)
 • Samo?i??enje
 • Follow Me ? regulacija rada ure?aja na osnovu temperature koju registruje daljinski upravlja?
 • Stand-by: 1W
 • Auto restart
 • No?ni re?im rada
 • Memorisanje pozicije krilaca (pamti poslednju poziciju usmeriva?a vazduha pre isklju?ivanja klima ure?aja i nastavlja rad u istoj poziciji prilikom ponovnog pokretanja)
 • Temperaturna kompenzacija
 • Turbo re?im
 • LED displej

Osnovni podaci:

 • Kapacitet hla?enja, BTU: 12200 (4000 ? 16120BTU)
 • Kapacitet hla?enja, kW: 3,58 (1.17 ? 4.73kW)
 • Kapacitet grejanja, BTU: 12400 (4000 ? 16400BTU)
 • Kapacitet grejanja, kW: 3,63 kW (1.17 ? 4.81kW)
 • Potro?nja (hla?enje/grejanje): 1.011 / 882W
 • Radni medijum: R410A
 • Energetska klasa: A++ / A+
 • SEER: 6,2
 • SCOP: 4,0
 • Tbiv: -7?C
 • Tol: -15?C
 • Temperaturni opseg rada: -15?C do +50?C
 • Snaga zvuka (un. jed. / sp. jed.): 49 / 60dB(A)
 • Protok vazduha (ni?a/sred./najve?a brz. Vent.): 620/480/370 m?/h

Dimenzije, neto:

 • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 898x298x148mm
 • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 760x590x285mm

Te?ina, neto:

 • Unutra?nja jedinica: 10.0 kg
 • Spolja?nja jedinica: 35.0 kg

Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina putem redovnih godi?njih servisa koji ne ulaze u cenu ure?aja ili monta?e.