MSMABU-12HRDN1-QRD0GW

Midea klima ure?aj inverter

MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (MA1)

 

Dizajn klima ure?aja iz serije BLANC inspirisan je ne?nim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva ve?to skriveni displej ispod panela unutra?nje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Super Cool (ili Turbo), funkcija brzog hla?enja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravlja?a – brzina rada ventilatora pove?ava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spu?ta i do 17?C. Energetska efikasnost klima ure?aja je u visokoj energetskoj klasi A++/A+ uz upotrebu ekolo?kog R410A gasa.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by), ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati rada, kao i GEAR funkciju kojom je mogu?e ograni?iti maksimalno optere?enje kompresora a samim tim i potro?nju energije.

Description

 

 

Ure?aj ima funkcije:

– memorisanja pozicije krilaca;

– registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isklju?uje ure?aj);

– temperaturne kompenzacije (pretpostavlja razliku u temperaturi u udaljenijim delovima prostorije i koriguje rad u skladu sa tim).

U re?imu grejanja aktivna je i funkcija protiv hladnog izduvavanja, ?ime se odr?ava komfor u upotrebi ure?aja u dogrevanju prostorija. Komfornom i tihom okru?enju doprinosi i funkcija “Do not Disturb” (“Ne uznemiravaj”), kojom isklju?ujete osvetljenje displeja i zvu?ne signale ure?aja a brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice se smanjuje na minimum.

 

 

 

 

Specifikacija:

– Model: MSMABU-12HRDN1-QRD0GW MA1

 • Kapacitet hla?enja: 12.000 BTU (3.700 – 14.000 BTU)
 • Kapacitet hla?enja: 3,52 kW (1.08 – 4.10 kW)
 • Kapacitet grejanja: 13.000 BTU (3.000 – 14.400 BTU)
 • Kapacitet grejanja: 3,81 kW (0.88 – 4.22 kW)
 • Potro?nja (hla?enje/grejanje): 1.256 / 1.186 W
 • Temperaturni opseg rada: -15?C do +50?C
 • Radni medijum: R410A
 • Pritisak zvuka – un. Jed.: 5/ 36/28.5 dB(A) / spoljna jed.: 56 dB(A)
 • Protok vazduha (ni?a/sred./najve?a brz. vent.): 600 / 480 / 380 m?/h
 • Energetska klasa: A ++/ A +
 • SEER / SCOP: 6,10 / 4,00

POSEBNE KARAKTERISTIKE:

– Filter (mre?ica) za pra?inu velike gustine

– Hladni katalizatorski filter (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise)

– skriveni displej

– memorisanje pozicije krilaca (pamti poslednju poziciju usmeriva?a vazduha pre isklju?ivanja klima ure?aja i nastavlja rad u istoj poziciji prilikom ponovnog pokretanja, u opsegu pode?avanja od 35? – 100?)

– Super cool

– 1W Stand-by

– ECO re?im (24’C)

– GEAR funkcija

– detektor gubitka freona

– temperaturna kompenzacija

– za?tita od hladnog izduvavanja – brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice automatski se reguli?e u skladu sa temperaturom u prostoriji na po?etku ciklusa grejanja, u cilju izbegavanja neprijatnog ose?aja strujanja hladnog vazduha

– funkcija “Ne uznemiravaj” (“Do not disturb”) – jednim pritiskom na taster gasi se osvetljenje displeja i zvuk a ventilator smanjuje brzinu na minimalnu, daju?i vam potpunu ti?inu

– funkcija spavanja (“Sleep”)

– tajmer uklju?enja / isklju?enja ure?aja

– Samodijagnostika i automatska za?tita

– Auto restart

– 24-?asovni tajmer

 

Dimenzije, neto:

 • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 805x205x285mm
 • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 770x300x555mm

Te?ina, neto:

 • Unutra?nja jedinica: 7,5 kg
 • Spolja?nja jedinica: 25,5 kg
 • Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina, uz redovne godi?nje servise koji ne ulaze u cenu ure?aja ili monta?e.