Midea klima inverter MB-09N8D6

Serija MISSION

Prvi model klime iz serije Mission sa R32 gasom, koji je na na?e tr?i?te stigao u 2019. godini, ima oko 10% vi?u energetsku efikasnost od prethodnog modela sa R410A gasom. Novi R32 freon ima trenutno najni?i nivo potencijal globalnog zagrevanja, ekolo?ki je prihvatljiviji i omogu?ava ve?i kapacitet hla?enja. ?U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by), ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati, kao i GEAR funkciju kojom mo?ete upravljati maksimalnim optere?enjem kompresora a samim tim i kapacitetom ure?aja. Maksimalan komfor u prostoru i preciznost u radu obezbe?uje Follow Me funkcija koja upravlja radom ure?aja na bazi temperature prostora u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Ugla?en i elegantni dizajn unutra?nje jedinice zakrivljenih linija, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.

Ure?aj se isporu?uje Wi-Fi ready i omogu?ava naknadno dodavanje WiFi kontrolera za nadzor i kontrolu ure?aja putem aplikacije na pametnom telefonu.

Categories: , ,

Description

 • Opis:
  • Dual filter: HD filter i hladni kataliti?ki filter
  • WiFi ready (priklju?ak za WiFi kontroler)
  • Skriveni displej
  • Memorisanje pozicije krilaca (pamti poslednju poziciju usmeriva?a vazduha pre isklju?ivanja klima ure?aja i nastavlja rad u istoj poziciji prilikom ponovnog pokretanja, u opsegu pode?avanja od 40? – 100?)
  • ECO re?im
  • 8?C grejanje
  • Turbo funkcija brzog hla?enja
  • Funkcija spavanja (Sleep)
  • Funkcija “Ne uznemiravaj” (Do Not Disturb) ? jednim pritiskom na taster gasi se osvetljenje displeja i zvuk a ventilator smanjuje brzinu na minimalnu, daju?i vam potpunu ti?inu
  • Funkcija spre?avanja hladnog izduvavanja u re?imu grejanja: brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice automatski se reguli?e u skladu sa temperaturom u prostoriji na po?etku ciklusa grejanja, u cilju izbegavanja neprijatnog ose?aja strujanja hladnog vazduha
  • Autorestart
  • 24h tajmer uklju?enja i isklju?enja ure?aja
  • Detektor gubitka freona
  • Samodijagnostika i automatska za?tita
  • Tihi rad ventilatora unutra?nje jedinice
  • Hla?enje ?ak i na niskoj temperaturi od -15?C
  • Unutra?nja jedinica kompatibilna je i sa singl i sa multi sistemom.

  ?

  Tehni?ke karakteristike:

  • Kapacitet hla?enja, BTU: 530 (3.500 ? 11.000BTU)
  • Kapacitet hla?enja, kW: 2,64 (1,03 ? 3,22kW)
  • Kapacitet grejanja, BTU: 10.000 (2.800 ? 11.500BTU)
  • Kapacitet grejanja, kW: 2,93 kW (0,82 ? 3,37kW)
  • Potro?nja (hla?enje): 670 W (80-1.100W)
  • Potro?nja (grejanje): 652 W (70-990W)
  • Radni medijum: R32
  • SEER: 8,2; A++
  • SCOP (Tbiv: -7?C): 4,6; A++
  • Protok vazduha (niska/sred./maks. brz. vent.): 270/440/500 m?/h
  • Zvu?ni pritisak: 24/32/40 dB(A)
  • Radni opseg, hla?enje: -15?C – +50?C
  • Radni opseg, grejanje: -25?C – +30?C

   

  Dimenzije, neto:

  • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 810x300x200mm
  • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 800x554x333mm

  Te?ina, neto:

  • Unutra?nja jedinica: 8,2 kg
  • Spolja?nja jedinica: 29,1 kg
  • Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina, uz redovne godi?nje servise koji ne ulaze u cenu ure?aja ili monta?e.