Midea klima inverter MB-24N8D0

Serija MISSION

Druga generacija Mission klima ure?aja sa inverterom, elegantna i sofisticirana, o?arava jednostavno??u linija i bezvremenim dizajnom. Zahvaljuju?i naprednoj tehnologiji u?ivajte u savr?enoj harmoniji u va?em domu. Novi, ekolo?ki jo? prihvatljiviji rashladni medijum, R32, daje mogu?nost rada ure?aja i pri ekstremnim temperaturama: +50’C u re?imu hla?enja ali i -25’C u re?imu grejanja.

U cilju maksimalne energetske efikasnosti, ure?aji imaju minimalnu potro?nju u stand-by re?imu (1W Stand-by) kao i ekonomi?ni (ECO) re?im rada sa u?tedom energije i do 60% u periodu od 8 sati. Funkcija daljinskog upravlja?a, Follow Me, usagla?ava rad klima ure?aja sa temperaturom ambijenta u kom se nalazi daljinski upravlja?. U periodima du?eg odsustva iz objekta posebno korisna funkcija, 8?C grejanje, odr?ava temperaturu od 8?C u prostoru i spre?ava zamrzavanje instalacija.

Moderan i minimalisti?ki, stilizovani dizajn unutra?nje jedinice, skriva displej sa belim LED osvetljenjem koji komunicira sa inovativnim i intuitivnim daljinskim upravlja?em, nazvanim Arkti?ka lisica.

Categories: , ,

Description

 • Opis:
  • Dual filter: HD filter i hladni kataliti?ki filter
  • WiFi ready (priklju?ak za WiFi kontroler)
  • Samo?i??enje
  • Skriveni displej
  • Memorisanje pozicije krilaca (pamti poslednju poziciju usmeriva?a vazduha pre isklju?ivanja klima ure?aja i nastavlja rad u istoj poziciji prilikom ponovnog pokretanja, u opsegu pode?avanja od 40? – 100?)
  • ECO re?im
  • 8?C grejanje
  • Turbo re?im
  • Re?im spavanja (Sleep)
  • Funkcija “Ne uznemiravaj” (Do Not Disturb) ? jednim pritiskom na taster gasi se osvetljenje displeja i zvuk a ventilator smanjuje brzinu na minimalnu, daju?i vam potpunu ti?inu
  • Funkcija spre?avanja hladnog izduvavanja u re?imu grejanja: brzina rada ventilatora unutra?nje jedinice automatski se reguli?e u skladu sa temperaturom u prostoriji na po?etku ciklusa grejanja, u cilju izbegavanja neprijatnog ose?aja strujanja hladnog vazduha
  • Autorestart
  • 24h tajmer uklju?enja i isklju?enja ure?aja
  • Detektor gubitka freona
  • Samodijagnostika i automatska za?tita
  • Tihi rad ventilatora unutra?nje jedinice
  • Hla?enje ?ak i na niskoj temperaturi od -15?C
  • Unutra?nja jedinica kompatibilna je i sa singl i sa multi sistemom.

  ?

  Tehni?ke karakteristike:

  • Kapacitet hla?enja, BTU: 24.000 (200 ? 28.800BTU)
  • Kapacitet hla?enja, kW: 7,03 (2,11 ? 8,44kW)
  • Kapacitet grejanja, BTU: 26.000 (300 ? 32.200BTU)
  • Kapacitet grejanja, kW: 7,62 kW (55 ? 9,44kW)
  • Potro?nja (hla?enje): 2.205W (390-890W)
  • Potro?nja (grejanje): 2.029W (240-3.150W)
  • Radni medijum: R32
  • SEER: 6,8; A++
  • SCOP (Tbiv: -7?C): 4,0; A+
  • Protok vazduha (niska/sred./maks. brz. vent.): 550/700/1.050 m?/h
  • Zvu?ni pritisak: 21 / 26 / 36,8 / 47,5 dB(A)
  • Radni opseg, hla?enje: -15?C – +50?C
  • Radni opseg, grejanje: -25?C – +30?C

   

  Dimenzije, neto:

  • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 1.090x338x235mm
  • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 845x702x363mm

  Te?ina, neto:

  • Unutra?nja jedinica: 13 kg
  • Spolja?nja jedinica: 52,3 kg
  • Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina, uz redovne godi?nje servise koji ne ulaze u cenu ure?aja ili monta?e.