MSMTAU-12HRFN8-QRDGW

 • Skriveni displej
 • Brzo hla?enje/grejanje
 • Nizak nivo buke od 18db
 • Pode?avanje brzine ventilatora od 1% do turbo brzine od 100%
 • “Coanda Effect” ? ravnomerno spu?tanje hladnog vazduha od plafona do poda
 • Inovativni raspr?iva? vazduha sa hiljade sitnih rupa ?ini protok vazduha jo? prijatniji
 • Sna?no hla?enje ?ak i na +60?C spoljne temperature
 • Detekcija nivoa vlage
 • Svetlosni senzor koji detektuje uga?eno svetlo u prostoriji i postepeno smanjuje ja?inu svetlosti na displeju ?ime dolazi do ve?e u?tede energije
 • Autorestart
 • Precizno pode?avanje temperature
 • Eco R32 gas

 

Description

Tehni?ke karakteristike:

 • Kapacitet hla?enja, BTU: 12.000 (4.700 ? 14.700BTU)
 • Kapacitet hla?enja, kW: 3,50 kW
 • Kapacitet grejanja, BTU: 13.000 (3.650 ? 14.950BTU)
 • Kapacitet grejanja, kW: 3,50 kW
 • Potro?nja (hla?enje): 1.005 W
 • Potro?nja (grejanje): 953 W
 • Radni medijum: R32A
 • SEER: 7,4; A++
 • SCOP: 4,6; A++
 • Protok vazduha (niska/sred./maks. brz. vent.): 420/480/550 m?/h
 • Zvu?ni pritisak: 21,5/31/40,5 dB(A)
 • Radni opseg, hla?enje: -15?C – +50?C
 • Radni opseg, grejanje: -25?C – +30?C

 

Dimenzije, neto:

 • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 886x315x188mm
 • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 800x554x333mm

Te?ina, neto:

 • Unutra?nja jedinica: 10,3 kg
 • Spolja?nja jedinica: 29,1 kg

Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina, uz redovne godi?nje servise koji ne ulaze u cenu ure?aja ili monta?e.