MSR-12HRN1-C (R23)

Standardni klima ure?aj, jedan od modela iz serije R sa ekolo?kim freonom, unutra?njom jedinicom u beloj boji i atraktivnim displejem koji diskretno prosvetljava ispod prednjeg panela, privla?i pa?nju i dizajnom i korisnim funkcijama koje ima a me?u kojima se izdvajaju: Turbo re?im, Auto restart, kao i Temperaturna kompenzacija (ure?aj pretpostavlja razliku u temperaturi vazduha u nivou poda i plafona i koriguje svoj rad u skladu sa tim, kako bi zadata temperatura vazduha mogla da se oseti i bli?e podu).

Description

Karakteristike:

 • Hladni katalizatorski filter (elimini?e formaldehid i druge organske materije, kao i ?tetne gasove i mirise)
 • Temperaturna kompenzacija
 • Turbo re?im
 • No?ni re?im
 • Auto restart

Osnovni podaci:

 • Kapacitet hla?enja: 12.000BTU
 • Kapacitet hla?enja: 3,52kW
 • Kapacitet grejanja: 12.500BTU
 • Kapacitet grejanja: 3,66kW
 • Potro?nja (hla?enje/grejanje): 1.250 / 1.163W
 • Radni medijum: R410A
 • Energetska klasa: C / C
 • EER / COP: 2,81 / 3,15
 • Temperaturni opseg rada: -7?C do +43?C
 • Pritisak zvuka – un. jed.: 44/40/33dB(A) / spoljna jed.: 55dB(A)
 • Protok vazduha (ni?a/sred./najve?a brz. vent.): 600/530/410 m?/h

Dimenzije, neto:

 • Unutra?nja jedinica (?xVxD): 790x275x196mm
 • Spolja?nja jedinica (?xVxD): 700x540x240mm

Te?ina, neto:

 • Unutra?nja jedinica: 8,0 kg
 • Spolja?nja jedinica: 24,5 kg

Garantni rok: 2 godine, uz mogu?nost produ?etka do 5 godina