Stambeno poslovni objekti:

? Greda Valjevo
? Bg Invest
? Radovanovi? Invest
? M Invest
? Dex Lucas
? Metropolitan Project
? MR Gra?evinar
? Naselje Belville
? Stambeno poslovni centar ?Aleksandar?, Novi Sad

Ugostiteljski objekti:

? Hotel ?Jugoslavija?
? Hotel ??eneva?, Kragujevac
? Restoran ?Milagro?
? Hotel ?Zeder?
? Hotel ?Beograd?, ?a?ak
? Restoran ?Tanker?, Novi Beograd

Dr?avne institucije:

? PTT Srbija
? MUP Republike Srbije
? Ministarstvo odbrane Republike Srbije
? Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
? Uprava za trezor
? Uprava carina
? Op?tina Savski venac
? Grad Beograd ? Gradska uprava
? II op?tinski sud, Beograd
? Elektro Privreda Crne Gore, TE ?Pljevlja 210MW?
? Zavisno preduze?e Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d., Bosna i Hercegovina
? Elektroprivreda BiH, ?TE Kakanj?
? NIS Novi Sad ? Centaralna laboratorija za goriva

Razno:

? Fakultet Tehni?kih Nauka univerziteta u Novom Sadu
? Parohijski dom SPC, Kragujevac
? Dom zdravlja ?Dr. Risti??, Beograd
? Vinarija ?Vinastra?
? Fabrika Pionir, Zemun
? Teniska akademija ?Bala?evi??
? Raiffeisen banka
? Robna ku?a ?Enel?, Po?arevac
? ?China Road and Bridge Corporation?
? Poslovni objekat ?TRAMPEKS?, Dobanovci
? ?Univer export?, Novi Sad?Agro market?, Valjevo