Uslugu montaže klima ure?aja kapaciteta 9.000Btu i 12.000Btu napla?ujemo 9.000 dinara + 1.200 dinara po du?nom metru bakarnih instalacija.

Uslugu monta?e klima ure?aja kapaciteta 18.000Btu napla?ujemo 12.000 dinara + 1.500 dinara po du?nom metru bakarnih instalacija.

Uslugu monta?e klima ure?aja kapaciteta 24.000Btu napla?ujemo 15.000 dinara + 1.800 dinara po du?nom metru bakarnih instalacija.

U slu?aju kori??enja velikih merdevina (preko 5 metara visine), za ure?aje svih kapaciteta napla?uje se 1.000 dinara.

Uslugu redovnog servisa za sve rezidencijalne klima ure?aje (od 9.000-24.000Btu) napla?ujemo 2.500 dinara.